Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
Nr LXXIX/21/2015 04/02/2015 W sprawie uchwalenia budżetu RO na 2015 r. 06/09/2016
LVI/18/2014 08/01/2014 W sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2014 rok. 06/09/2016
99/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie utwardzenie nawierzchni ulicy Kozielickiej kostką brukową z depozytu miejskiego. 03/08/2017
98/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2017. 03/08/2017
97/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Zamieć/Piwna w Szczecinie. 03/08/2017
96/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wyboru wariantów i szerszej koncepcji budowy schodów gruntowych Falskiego-Korczaka w Szczecinie. 19/06/2017
95/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przedłożonej wstępnej koncepcji przebudowy ulicy Krzemiennej i Smoczej w Szczecinie przez pracownię architektoniczną DROVIA Bogdan Bloch. 20/06/2017
94/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Twardej w Szczecinie. 19/06/2017
93/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Twardej w Szczecinie. 19/06/2017
92/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. 19/06/2017