Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
91/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zniesienia ograniczenia tonażowego w ciągu drogi krajowej nr 31. 19/06/2017
92/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. 19/06/2017
86/17 10/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie krótkookresowej dzierżawy terenu pod sprzedaż truskawek przy ulicy Granitowej w Szczecinie. 19/06/2017
87/17 10/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie naprawy fragmentu ulicy Cynowej w Szczecinie. 19/06/2017
85/17 10/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Berka Joselewicza w Szczecinie. 19/06/2017
84/17 19/04/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Rudej 3B w Szczecinie. 19/06/2017
83/17 05/04/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wniosków Rady Osiedla Podjuchy do Budżetu Miasta Szczecina na rok 2018. 19/06/2017
81/17 08/03/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Marmurowej w Szczecinie. 19/06/2017
82/17 08/03/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2017. 19/06/2017
71/17 25/01/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego: „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie. 01/03/2017