Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
53/2020 04/03/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Krzemiennej w Podjuchach. 30/03/2020
52/2020 04/03/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Aluminiowej w Podjuchach. 30/03/2020
51/2020 04/03/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę ciągu pieszego ulica Kołowska - Dmowskiego w Podjuchach. 30/03/2020
50/2020 04/03/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Berka Joselewicza w Podjuchach. 30/03/2020
49/2020 04/03/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Ciasnej w Podjuchach. 30/03/2020
48/2020 04/03/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Radzymińskiej w Podjuchach. 30/03/2020
47/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przedłożonego projektu dotyczącego budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Zakręt. 02/03/2020
46/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2019 02/03/2020
45/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie 02/03/2020
44/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie 02/03/2020