Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy odnośnie propozycji bezprzetargowej sprzedaży gruntu gminnego położonego przy ulicy Nowotarskiej w Szczecinie (dz. nr 43/1 z obrębu 4111)