Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Rady Osiedla Podjuchy (2022)