Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
189/19 20/02/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie utwardzenia drogowego sięgacza ulicy Piwnej. 21/02/2019
188/19 20/02/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej przy ulicy Zapiecek w Szczecinie. 21/02/2019
187/19 20/02/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie propozycji zmian w organizacji ruchu w kwartale ulic: Kruszcowa, Biała, Aluminiowa i Planty. 21/02/2019
186/19 23/01/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie cięć sanitarnych w sąsiedztwie nowopowstałych punktów oświetlenia drogowego ulic: Dzikiej, Ostowej i fragmentu Lechickiej. 24/01/2019
185/19 23/01/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. 24/01/2019
184/19 23/01/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wykonania oświetlenia drogowego ulicy Radzymińskiej. 24/01/2019
183/19 23/01/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie utwardzenia drogowego ulicy Radzymińskiej. 24/01/2019
182/19 23/01/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie opinii dotyczącej zbycia działek gruntu położonego w rejonie ulic Sąsiedzka – Krzemienna w drodze zamiany. 24/01/2019
181/19 09/01/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zapewnienia iluminacji świetlnych w przestrzeni nowobudowanego Parku Wolności w sezonie 2019-2020 i w latach następnych. 18/01/2019
180/19 09/01/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zabezpieczenia dogodnej lokalizacji przystanku autobusowego Metalowa/Szlamowa wraz z utrzymaniem właściwego standardu obsługi pasażerskiej. 18/01/2019