Radni Osiedla

SZYSZKO
MACIEJ SZYMON
PRZEWODNICZĄCY
MARECKI
PIOTR MARIUSZ
WICEPRZEWODNICZĄCY
ROŹMIEJ
MIROSŁAWA JANINA
SKARBNIK
WÓJCIK
MARTA
SEKRETARZ
PRÓBA
ANETA
CZŁONEK ZARZĄDU
MIKUT
GRZEGORZ
RADNY
WARCHOŁ
JAROSŁAW
RADNY
PALUCH
EDWARD JAN
RADNY
BOHUŃ
DANIEL BOGUSŁAW
RADNY
GIZA ZWIERZCHOWSKI
ARTUR EDWARD
RADNY
BAŃKOWSKI
KRZYSZTOF PIOTR
RADNY
MAĆKOWIAK SĘKIW
SYLWIA MAGDALENA
RADNA
BIŹNIA
JADWIGA
RADNA
KOZŁOWSKA
ALEKSANDRA MAŁGORZATA
RADNA
TESSAR
OLGA IRENA
RADNA