Radni Osiedla

WARCHOŁ
JAROSŁAW
PRZEWODNICZĄCY
ROŹMIEJ
MIROSŁAWA JANINA
WICEPRZEWODNICZĄCA
JANAS
DOMINIK JERZY
SKARBNIK
KOCHEL
MAŁGORZATA KATARZYNA
SEKRETARZ
BIŹNIA
JADWIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
MAZUREK
MARCIN
RADNY
BOHUŃ
DANIEL
RADNY
STARTEK
BARTOSZ ŁUKASZ
RADNY
DZIERZĘCKI
PAWEŁ
RADNY
WÓJCIK
MARTA
RADNA
ADAMOWICZ
SABINA MARIA
RADNA
SYLWANOWICZ
JOLANTA ANNA
RADNA
REDMER
JUSTYNA LUCYNA
RADNA
BIŹNIA NOWAK
KATARZYNA ANNA
RADNA
WOLIŃSKA
PAULINA ESTERA
RADNA