Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Rady Osiedla Podjuchy (2023)