Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Podjuchy (rok 2019)