Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Podjuchy (rok 2020)