Terminy posiedzeń Rady Osiedla Podjuchy na rok 2017.

Terminy posiedzeń Rady Osiedla Podjuchy na 2017 rok:

 

25.01.2017

08.02.2017

08.03.2017

22.03.2017

05.04.2017

19.04.2017

10.05.2017

24.05.2017

07.06.2017

21.06.2017

06.09.2017

20.09.2017

04.10.2017

18.10.2017

08.11.2017

22.11.2017

13.12.2017