Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
16/2019 05/08/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części środków inwestycyjnych RO Podjuchy na poidełko i poprawę parametrów małej architektury obiektu Bazy Trekkingowej Puszczy Bukowej BUKOVASPORT w Podjuchach. 06/08/2019
1/2019 15/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy określająca priorytety i kierunki pracy w kadencji 2019-2024. 07/08/2019
2/2019 15/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Torowej w Szczecinie. 07/08/2019
3/2019 15/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wykorzystania środków Komisji Inicjatyw Społecznych Sportu i Młodzieży z tzw. „małej dotacji” w roku 2019 07/08/2019
4/2019 22/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Berka Joselewicza w Szczecinie. 07/08/2019
5/2019 22/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie podziału środków na imprezy sygnowane marką Podjuchy w roku 2019. 07/08/2019
6/2019 22/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie wydawanych odstępstw w transporcie kołowym wielkotonażowym w ciągu ulic Smocza ‐ Krzemienna. 07/08/2019
7/2019 05/06/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Radosnej w Szczecinie. 07/08/2019
8/2019 05/06/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. 07/08/2019
9/2019 19/06/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Sąsiedzkiej w Szczecinie. 07/08/2019