Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
1/2019 15/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy określająca priorytety i kierunki pracy w kadencji 2019-2024. 07/08/2019
8/2019 05/06/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. 07/08/2019
27/2019 18/09/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. 23/09/2019
14/2019 05/08/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. 07/08/2019
41/2020 22/01/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowofinansowego na rok 2020 03/02/2020
34/2019 16/10/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie bezprzetargowego zbycia działki położonej przy ulicy Nowotarskiej w Szczecinie. 07/01/2020
38/2019 07/01/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie budowy krótkiego odcinka chodnika Piwna do skrzyżowania z ulicą Zamieć-Lechicka w Podjuchach. 07/01/2020
4/2019 22/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Berka Joselewicza w Szczecinie. 07/08/2019
32/2019 02/10/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej w Szczecinie. 07/01/2020
35/2019 30/10/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Chromowej w Szczecinie. 07/01/2020