Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
56/2020 09/06/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy odnośnie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Niklowej 11 w Szczecinie 30/11/2020
1/2019 15/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy określająca priorytety i kierunki pracy w kadencji 2019-2024. 07/08/2019
27/2019 18/09/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. 23/09/2019
14/2019 05/08/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. 07/08/2019
8/2019 05/06/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. 07/08/2019
41/2020 22/01/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowofinansowego na rok 2020 03/02/2020
60/2020 25/08/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowofinansowego na rok 2020. 30/11/2020
34/2019 16/10/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie bezprzetargowego zbycia działki położonej przy ulicy Nowotarskiej w Szczecinie. 07/01/2020
38/2019 07/01/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie budowy krótkiego odcinka chodnika Piwna do skrzyżowania z ulicą Zamieć-Lechicka w Podjuchach. 07/01/2020
66/2020 13/11/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Białej w Szczecinie 13/04/2021