Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
168/18 31/10/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie podwójnego zbioru opadu liści w wybranych obszarach osiedla Podjuchy. 27/11/2018
79/17 25/01/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie poparcia idei powołania Liceum Ogólnokształcącego w miejsce likwidowanego Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie. 01/03/2017
127/18 21/02/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie poprawy stanu nawierzchni drogowej dolnego odcinka ulicy Kołowskiej z jednoczesną budową jednostronnego chodnika pomiędzy ulicą Metalową i Żwirową. 06/03/2018
71/17 25/01/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego: „Podjuchy – Skalista 24” w Szczecinie. 01/03/2017
112/17 18/10/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie projektu utwardzenia pobocza na dojeździe do przedszkola Zaczarowany Ołówek w Podjuchach oraz projektu chodnika przy ulicy Karpiej w Podjuchach. 23/10/2017
125/18 07/02/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie propozycji dopełnienia nazewnictwa i elementów identyfikacji graficznej projektowanego zadania Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach. 10/02/2018
113/17 24/10/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie propozycji zmian w komunikacji miejskiej po wybudowaniu Pętli Autobusowej Turkusowa. 24/10/2017
116/17 22/11/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przedstawionych wariantów przebudowy ulicy Krzemiennej i Smoczej przedstawionych przez pracownię projektową DROVIA w dniu 24.10.2017. 24/11/2017
62/16 12/10/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przedłożonego projektu chodnika przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie (rejon Przychodni Zdrowia oraz Przedszkola Figielek). 01/03/2017
160/18 05/09/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przedłożonego projektu przebudowy fragmentów chodnika Karpia, Niklowa, Granitowa oraz miejsc postojowych położonych wzdłuż ulicy Niklowej. 07/09/2018