Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
86/17 10/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie krótkookresowej dzierżawy terenu pod sprzedaż truskawek przy ulicy Granitowej w Szczecinie. 19/06/2017
124/18 07/02/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie nadania urzędowej nazwy „Park Dobrosąsiedzki w Podjuchach” dla kompleksu zieleni miejskiej w Podjuchach. 10/02/2018
123/18 07/02/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie nadania urzędowej nazwy „Park Wolności w Podjuchach” dla rewitalizowanego obszaru miejskiego w Szczecinie. 10/02/2018
158/18 05/09/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie nadania znaku graficznego nowemu założeniu parkowemu - Park Wolności w Podjuchach. 07/09/2018
87/17 10/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie naprawy fragmentu ulicy Cynowej w Szczecinie. 19/06/2017
107/17 06/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie obecności pojemników na zbiórkę odzieży używanej w Podjuchach. 22/09/2017
108/17 06/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie określenia obszarów w stałym utrzymaniu czystości w Podjuchach. 22/09/2017
182/19 23/01/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie opinii dotyczącej zbycia działek gruntu położonego w rejonie ulic Sąsiedzka – Krzemienna w drodze zamiany. 24/01/2019
46/16 04/05/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka. 01/03/2017
105/17 06/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie planu budżetu RO Podjuchy na rok 2018. 22/09/2017