Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowofinansowego na rok 2020