Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie określenia planu rzeczowo finansowego na rok 2020.