Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie planu budżetu RO Podjuchy na rok 2018.