Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Podjuchy na rok 2018.