Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2020