Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021.