Radni Osiedla

BOHUŃ
MARIA
PRZEWODNICZĄCA
ROŹMIEJ
MIROSŁAWA JANINA
WICEPRZEWODNICZĄCA
JANAS
DOMINIK JERZY
SKARBNIK
CICHOCKI
JAKUB
SEKRETARZ
BIŹNIA
JADWIGA
CZŁONEK ZARZĄDU
STARTEK
BARTOSZ ŁUKASZ
RADNY
DZIERZĘCKI
PAWEŁ
RADNY
BOHUŃ
DANIEL
RADNY
SYLWANOWICZ
JOLANTA ANNA
RADNA
KOCHEL
MAŁGORZATA KATARZYNA
RADNA
REDMER
JUSTYNA LUCYNA
RADNA
BIŹNIA NOWAK
KATARZYNA ANNA
RADNA
WOLIŃSKA
PAULINA ESTERA
RADNA
WÓJCIK
MARTA
RADNA
ADAMOWICZ
SABINA MARIA
RADNA