Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
116/22 13/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wniesienia uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin 21/02/2022
115/22 12/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 21/02/2022
114/22 12/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2021 21/02/2022
113/2021 17/12/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Radosnej w Szczecinie 27/12/2021
112/2021 01/12/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zakupu nowych mebli do siedziby Rady Osiedla Podjuchy 27/12/2021
111/2021 01/12/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wniosków Rady Osiedla Podjuchy do Budżetu Miasta Szczecina na rok 2022 27/12/2021
110/2021 01/12/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie organizacji Wigilii Sąsiedzkiej 2021 27/12/2021
109/2021 01/12/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przywrócenia Transportu na Żądanie w roku 2022 na Osiedlu Podjuchy 27/12/2021
108/2021 17/11/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Opałowej w Szczecinie 27/12/2021
107/2021 02/11/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie organizacji Podjuszańskiego Dnia Seniora 2021 27/12/2021