Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
46/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2019 02/03/2020
45/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie 02/03/2020
44/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie 02/03/2020
43/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie 02/03/2020
42/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie 02/03/2020
41/2020 22/01/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie aktualizacji planu rzeczowofinansowego na rok 2020 03/02/2020
39/2019 11/12/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie rezygnacji Przewodniczącego Rady Osiedla Podjuchy z pełnionej przez niego funkcji. 07/01/2020
38/2019 07/01/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie budowy krótkiego odcinka chodnika Piwna do skrzyżowania z ulicą Zamieć-Lechicka w Podjuchach. 07/01/2020
37/2019 11/12/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie określenia planu rzeczowo finansowego na rok 2020. 07/01/2020
40/2020 08/01/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zatwierdzenia umowy na sprzątanie siedziby RO Podjuchy od 2.01.2020 do 30.06.2020. 07/01/2020