Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Chromowej w Szczecinie