Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Opałowej w Szczecinie