Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie odkomarzania Osiedla Podjuchy w roku 2022