Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie organizacji Podjuszańskiego Dnia Seniora 2021