Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie organizacji Wigilii Sąsiedzkiej 2021