Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przywrócenia Transportu na Żądanie w roku 2022 na Osiedlu Podjuchy