Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zakupu nowych mebli do siedziby Rady Osiedla Podjuchy