Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
68/16 07/12/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Chojnickiej 23. 01/03/2017
67/16 23/11/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wydatkowania środków inwestycyjnych Rady Osiedla Podjuchy na rok 2016. 01/03/2017
62/16 12/10/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przedłożonego projektu chodnika przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie (rejon Przychodni Zdrowia oraz Przedszkola Figielek). 01/03/2017
61/16 12/10/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wniosku o ograniczenie możliwości przejazdu pojazdów w rejonie łącznika ulic Twarda, Berka Joselewicza i Zapiecek w Szczecinie. 01/03/2017
60/16 12/10/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wniosku o ograniczenie możliwości przejazdu pojazdów w rejonie łącznika ulic Twarda, Berka Joselewicza i Zapiecek w Szczecinie. 01/03/2017
59/16 12/10/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wydania opinii o dzierżawie działki położonej przy ulicy Granitowej i Metalowej w Szczecinie. 01/03/2017
58/16 12/10/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wydania opinii o dzierżawie działki położonej przy ulicy Sieradzkiej w Szczecinie. 01/03/2017
57/16 28/09/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie uwzględnienia przy realizacji zadania BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ i ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO w Podjuchach budowy sieci stacji Szczecińskiego Roweru Miejskiego na terenie osiedla Podjuchy. 01/03/2017
55/16 31/08/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie decyzji o współudziale w organizacji festynu PODJUSZAŃSKIE HARCE 2016 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Biomaszyna i Stowarzyszenia Prawy Brzeg Kultury. 01/03/2017
54/16 22/06/2016 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wydania opinii o dzierżawie działki położonej przy ulicy Torowej w Szczecinie. 01/03/2017