Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
124/2022 28/04/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Radosnej w Szczecinie ( dz. nr 20 z obrębu 4166). 19/06/2022
123/2022 28/04/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie uruchomienia fontanny w Parku Wolności w Podjuchach. 19/06/2022
122/2022 28/04/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie problemu z parkowaniem na parkingu przy stacji SKM w Podjuchach. 19/06/2022
121/2022 28/04/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie organizacji zadania pod nazwą: Z RYBKĄ ZA PAN BRAT - INTEGRACYJNY WYJAZD UCZESTNIKÓW KLUBU SENIORA DZIAŁAJĄCEGO PRZY RO PODJUCHY DO OCEANARIUM W MIĘDZYZDROJACH. 19/06/2022
120/2022 28/04/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Szlamowej w Szczecinie ( dz. nr 123/2 z obrębu 4144). 19/06/2022
119/2022 28/04/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Granitowej 33 w Szczecinie ( dz. nr 123/2 z obrębu 4144). 19/06/2022
118/2022 16/03/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie rezygnacji Przewodniczącego Rady Osiedla Podjuchy z pełnionej przez niego funkcji 19/06/2022
117/22 28/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy odnośnie propozycji bezprzetargowej sprzedaży gruntu gminnego położonego przy ulicy Nowotarskiej w Szczecinie (dz. nr 43/1 z obrębu 4111) 21/02/2022
116/22 13/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wniesienia uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin 21/02/2022
115/22 12/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 21/02/2022