Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
109/17 20/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego RO Podjuchy w roku 2017. 20/10/2017
103/17 06/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy działki przy ulicy Morwowej w Podjuchach. 22/09/2017
108/17 06/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie określenia obszarów w stałym utrzymaniu czystości w Podjuchach. 22/09/2017
107/17 06/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie obecności pojemników na zbiórkę odzieży używanej w Podjuchach. 22/09/2017
106/17 06/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie egzekwowania zakazu postoju w obszarze nowo wybudowanych drogowych mijanek na wysokości Przychodni Zdrowia (Szczecin, ulica Krzemienna 42B). 22/09/2017
105/17 06/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie planu budżetu RO Podjuchy na rok 2018. 22/09/2017
104/17 06/09/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zbycia działki przy ulicy Granitowej w Podjuchach. 22/09/2017
102/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie rozwiązania problemu dzików na terenie osiedla Podjuchy. 03/08/2017
101/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie rozwiązania problemu ulicy Szklanej w Podjuchach. 03/08/2017
100/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie finansowego poszerzenia zakresu zadań inwestycyjnych: Park Wolności w Podjuchach oraz modernizacji dwustronnego chodnika przy ulicy Granitowej o wykonanie ażurowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Nikl 03/08/2017