Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
55/2020 04/03/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie rozwiązania problemu dzików na terenie Osiedla Podjuchy. 30/03/2020
46/2020 05/02/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2019 02/03/2020
70/2021 27/01/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2020 29/03/2021
69/2021 27/01/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021. 29/03/2021
30/2019 25/09/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie utwardzenia ulicy Chabrowej w Podjuchach. 02/10/2019
100/2021 22/09/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wniosków Rady Osiedla Podjuchy do Budżetu Miasta Szczecina na rok 2022. 18/10/2021
6/2019 22/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie wydawanych odstępstw w transporcie kołowym wielkotonażowym w ciągu ulic Smocza ‐ Krzemienna. 07/08/2019
54/2020 04/03/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wydania pozwolenia na postawienie rikszy z lodami na terenie Parku Wolności w Podjuchach. 30/03/2020
3/2019 15/05/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wykorzystania środków Komisji Inicjatyw Społecznych Sportu i Młodzieży z tzw. „małej dotacji” w roku 2019 07/08/2019
15/2019 05/08/2019 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zamiaru zlokalizowania w Podjuchach Domu Kultury Krzemień. 07/08/2019