Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie propozycji dopełnienia nazewnictwa i elementów identyfikacji graficznej projektowanego zadania Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.