Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
134/18 09/05/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Szklanej w Podjuchach. 21/05/2018
133/18 09/05/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Kozielickiej w Podjuchach. 21/05/2018
132/18 18/04/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Krzemiennej w Podjuchach. 19/04/2018
131/18 18/04/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu umożliwiającego tymczasowe połączenie drogowe ulicy Radosnej z ulicą Morwową poprzez w Rondo Wyklętych w Podjuchach. 19/04/2018
130/18 18/04/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie ustanowienia progów zwalniających w ciągu ulicy Chojnickiej w Podjuchach. 19/04/2018
129/18 04/04/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Radosnej w Podjuchach. 17/04/2018
128/18 21/03/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy działki przy ulicy Marmurowej w Podjuchach. 17/04/2018
127/18 21/02/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie poprawy stanu nawierzchni drogowej dolnego odcinka ulicy Kołowskiej z jednoczesną budową jednostronnego chodnika pomiędzy ulicą Metalową i Żwirową. 06/03/2018
126/18 21/02/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i działalności Rady Osiedla Podjuchy w roku 2017. 06/03/2018
125/18 07/02/2018 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie propozycji dopełnienia nazewnictwa i elementów identyfikacji graficznej projektowanego zadania Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach. 10/02/2018