Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
120/2022 28/04/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Szlamowej w Szczecinie ( dz. nr 123/2 z obrębu 4144). 19/06/2022
119/2022 28/04/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Granitowej 33 w Szczecinie ( dz. nr 123/2 z obrębu 4144). 19/06/2022
118/2022 16/03/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie rezygnacji Przewodniczącego Rady Osiedla Podjuchy z pełnionej przez niego funkcji 19/06/2022
117/22 28/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy odnośnie propozycji bezprzetargowej sprzedaży gruntu gminnego położonego przy ulicy Nowotarskiej w Szczecinie (dz. nr 43/1 z obrębu 4111) 21/02/2022
116/22 13/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wniesienia uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin 21/02/2022
115/22 12/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 21/02/2022
114/22 12/01/2022 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2021 21/02/2022
113/2021 17/12/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Radosnej w Szczecinie 27/12/2021
112/2021 01/12/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zakupu nowych mebli do siedziby Rady Osiedla Podjuchy 27/12/2021
111/2021 01/12/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wniosków Rady Osiedla Podjuchy do Budżetu Miasta Szczecina na rok 2022 27/12/2021