Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
101/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie rozwiązania problemu ulicy Szklanej w Podjuchach. 03/08/2017
100/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie finansowego poszerzenia zakresu zadań inwestycyjnych: Park Wolności w Podjuchach oraz modernizacji dwustronnego chodnika przy ulicy Granitowej o wykonanie ażurowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Nikl 03/08/2017
99/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie utwardzenie nawierzchni ulicy Kozielickiej kostką brukową z depozytu miejskiego. 03/08/2017
98/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2017. 03/08/2017
97/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Zamieć/Piwna w Szczecinie. 03/08/2017
95/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przedłożonej wstępnej koncepcji przebudowy ulicy Krzemiennej i Smoczej w Szczecinie przez pracownię architektoniczną DROVIA Bogdan Bloch. 20/06/2017
96/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wyboru wariantów i szerszej koncepcji budowy schodów gruntowych Falskiego-Korczaka w Szczecinie. 19/06/2017
94/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Twardej w Szczecinie. 19/06/2017
93/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Twardej w Szczecinie. 19/06/2017
92/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. 19/06/2017