Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
98/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2017. 03/08/2017
97/17 21/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Zamieć/Piwna w Szczecinie. 03/08/2017
95/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przedłożonej wstępnej koncepcji przebudowy ulicy Krzemiennej i Smoczej w Szczecinie przez pracownię architektoniczną DROVIA Bogdan Bloch. 20/06/2017
96/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wyboru wariantów i szerszej koncepcji budowy schodów gruntowych Falskiego-Korczaka w Szczecinie. 19/06/2017
94/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Twardej w Szczecinie. 19/06/2017
93/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Twardej w Szczecinie. 19/06/2017
92/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. 19/06/2017
91/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zniesienia ograniczenia tonażowego w ciągu drogi krajowej nr 31. 19/06/2017
90/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zamiany za dopłatą gruntów położonych przy ulicy Sąsiedzkiej w Szczecinie zlokalizowanych częściowo w obszarze Parku Wolności w Podjuchach. 19/06/2017
89/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Radosnej w Szczecinie. 19/06/2017