Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
68/2021 04/01/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Sąsiedzkiej w Szczecinie 13/04/2021
74/2021 27/01/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Elektoralnej w Szczecinie 29/03/2021
73/2021 27/01/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Karpiej w Szczecinie 29/03/2021
72/2021 27/01/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Radosnej w Szczecinie 29/03/2021
71/2021 27/01/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Radosnej w Szczecinie 29/03/2021
70/2021 27/01/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2020 29/03/2021
69/2021 27/01/2021 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021. 29/03/2021
65/2020 02/11/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Marmurowej w Szczecinie 30/11/2020
64/2020 20/10/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Kołowskiej w Szczecinie 30/11/2020
63/2020 29/09/2020 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu działki położonej przy ulicy Metalowej w Szczecinie 30/11/2020