Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
94/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Twardej w Szczecinie. 19/06/2017
93/17 07/06/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Twardej w Szczecinie. 19/06/2017
92/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. 19/06/2017
91/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zniesienia ograniczenia tonażowego w ciągu drogi krajowej nr 31. 19/06/2017
90/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie zamiany za dopłatą gruntów położonych przy ulicy Sąsiedzkiej w Szczecinie zlokalizowanych częściowo w obszarze Parku Wolności w Podjuchach. 19/06/2017
89/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Radosnej w Szczecinie. 19/06/2017
88/17 24/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Berka Joselewicza w Szczecinie. 19/06/2017
87/17 10/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie naprawy fragmentu ulicy Cynowej w Szczecinie. 19/06/2017
86/17 10/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie krótkookresowej dzierżawy terenu pod sprzedaż truskawek przy ulicy Granitowej w Szczecinie. 19/06/2017
85/17 10/05/2017 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy gruntu przy ulicy Berka Joselewicza w Szczecinie. 19/06/2017